Ukaz Name

Preimenuje obstoječo datoteko ali mapo.

Skladnja:


Name StaroIme As String As NovoIme As String

Parametri:

StaroIme, NovoIme: poljuben niz ali izraz, ki določa ime datoteke, vključno s potjo. Lahko uporabite tudi zapis URL.

Primer:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    MsgBox "Datoteka že obstaja"
End If
End
End Sub

Podprite nas!