Ukaz Kill

Izbriše datoteko z diska.

Skladnja:


Kill Datoteka As String

Parametri:

Datoteka: poljuben niz ali izraz, ki enolično (brez nadomestnih znakov) določa datoteko. Lahko uporabite tudi zapis URL.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

76 Poti ni mogoče najti

Primer:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\TaUporabnik\datoteka.dat" ' datoteko morate pripraviti vnaprej
End Sub

Podprite nas!