Funkcija GetAttr

Vrne bitni vzorec, ki identificira vrsto datoteke ali ime pogona ali mape.

Skladnja:


GetAttr (Besedilo As String)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali izraz, ki enolično (brez nadomestnih znakov) določa datoteko. Lahko tudi uporabite zapis URL.

Ta funkcija ugotovi atribute imenovane datoteke in vrne bitni vzorec, s pomočjo katerega lahko identificirate naslednje atribute datoteke:

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

53 Datoteke ni mogoče najti

Vrednost

Poimenovana konstanta

Vrednost

Definicija

ATTR_NORMAL

0

Navadne datoteke.

ATTR_READONLY

1

Datoteke samo za branje.

ATTR_HIDDEN

2

Skrita datoteka.

ATTR_SYSTEM

4

Sistemska datoteka

ATTR_VOLUME

8

Vrne ime pogona.

ATTR_DIRECTORY

16

Vrne samo ime mape.

ATTR_ARCHIVE

32

Datoteka se je po zadnji varnostni kopiji spremenila (arhivski bit).


Če želite izvedeti, kateri od bitov v atributu je postavljen, si pomagajte z naslednjo metodo poizvedovanja:

Primer:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error GoTo ErrorHandler ' določite cilj za ErrorHandler
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Podprite nas!