Funkcija FileLen

Vrne dolžino datoteke v bajtih.

Skladnja:


FileLen (Text As String) As Long

Vrnjena vrednost:

Long

tip

Uporabite storitev ScriptForge.FileSystem metode GetFileLen(), ko pričakujete velikost preko 2 GB.


Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali izraz, ki enolično (brez nadomestnih znakov) določa datoteko. Lahko tudi uporabite zapis URL.

Ta funkcija vrača dolžino datoteke. Če se funkcijo FileLen kliče z datoteko, ki je odprta, bo vrnila dolžino datoteke, preden jo je program odprl. Za trenutno dolžino odprte datoteke uporabljajte funkcijo Lof.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Podprite nas!