Funkcija FileDateTime

Vrne niz, ki vsebuje datum in čas, ko je bila datoteka ustvarjena oziroma nazadnje spremenjena.

Skladnja:


FileDateTime (Besedilo As String)

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali izraz, ki enolično (brez nadomestnih znakov) določa datoteko. Lahko tudi uporabite zapis URL.

Ta funkcija določa točen čas otvoritve ali zadnje spremembe datoteke in ga vrne v obliki »MM.DD.LLLL HH.MM.SS«.

Področne nastavitve, ki se uporabljajo za obliko števil, datumov in valute v LibreOffice Basicu, lahko nastavite v – Nastavitve jezika – Jeziki. V kodah zapisov Basica je decimalna pika (.) vedno uporabljena kot ograda za desetiško ločilo, določeno z vašo področno nastavitvijo in bo kasneje zamenjana z ustreznim znakom.

Enako velja za področne nastavitve oblike datuma, časa in valute. Oblika zapisa Basica bo prevedena in prikazana glede na vaše področne nastavitve.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Podprite nas!