Funkcija FileAttr

Vrne način dostopa ali pa številko za dostop do datoteke, ki jo je program odprl z ukazom Open. Številka za dostop do datoteke je odvisna od operacijskega sistema (OSH = Operating System Handle).

Ikona opombe

Če uporabljate 32-bitni operacijski sistem, s funkcijo FiteAttr ne morete določiti številke za dostop do datoteke.


Glejte tudi: Open

Skladnja:


 FileAttr (Kanal As Integer, Atributi As Integer)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Kanal: številka datoteke, odprte z ukazom Open.

Atributi: celoštevilski izraz, ki določa, katero vrsto podatkov o datoteki želite vrniti. Možne so naslednje vrednosti:

1: Funkcija FileAttr vrne način dostopa za datoteko.

2: Funkcija FileAttr vrne številko dostopa do datoteke za operacijski sistem.

Če uporabite vrednost 1 za parameter atribut, vrne funkcija naslednje vrednosti:

1 – INPUT (datoteka je odprta za branje)

2 – OUTPUT (datoteka je odprta za pisanje)

4 – RANDOM (datoteka je odprta za naključni dostop)

8 – APPEND (datoteka je odprta za dodajanje vsebine)

32 – BINARY (datoteka je odprta v binarnem načinu).

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

52 Neveljavno ime ali številka datoteke

Primer:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iStevilka, "To je vrstica z besedilom"
  MsgBox FileAttr(#iStevilka, 1 ), 0, "Način dostopa"
  MsgBox FileAttr(#iStevilka, 2 ), 0, "Atribut datoteke"
  Close #iNumber
End Sub

Podprite nas!