Funkcija CurDir

Vrne niz vrste Variant, ki vsebuje trenutno pot na imenovanem pogonu.

Ikona opozorila

Ta ukaz trenutno ne deluje tako, kot je dokumentirano. Oglejte si to zadevo (v angl.) za več informacij.


Skladnja:


CurDir [(Besedilo As String)]

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali izraz, ki definira obstoječ pogon (npr. »C« za prvi razdelek na prvem trdem disku).

Če pogona ne navedete ali pa je spremenljivka prazna (""), bo CurDir vrnil pot trenutnega pogona. LibreOffice Basic bo javil napako, če skladnja za opis pogona ni pravilna, če pogon ne obstaja ali pa če je črka pogona večja od črke, ki je v CONFIG.SYS navedena v ukazu Lastdrive.

Ta funkcija ne razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

68 Naprava ni na voljo

7 Premalo pomnilnika

51 Notranja napaka

Primer:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Podprite nas!