Funkcija CurDir

Vrne variantni niz, ki predstavlja trenutno pot.

warning

V LibreOffice nekatere funkcij za datoteke in mape, specifične za DOS, niso več podprte ali pa je njihova uporabnost omejena. Primer: podpora za funkcije ChDir, ChDrive in CurDir ni na voljo. Nekatere za DOS specifične lastnosti se v funkcijah, ki kot parametre pričakujejo lastnosti datotek, več ne uporabljajo (primer: za razlikovanje med skritimi in sistemskimi datotekami). To zagotavlja LibreOffice najvišjo možno raven platformske neodvisnosti. Zato je ta funkcionalnost predmet odstranitve v bodočih izdajah.


note

Knjižnica ScriptForge v LibreOffice 7.1 vpeljuje storitev FileSystem z metodami za ravnanje z datotekami in mapami v uporabniških skriptih.


Skladnja:


CurDir [(Text As String)]

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali izraz, ki definira obstoječ pogon (npr. »C« za prvi razdelek na prvem trdem disku). Ta parameter se uporablja le na sistemih Windows.

Če pogona ne navedete ali pa je spremenljivka prazna (""), CurDir vrne pot trenutnega pogona. LibreOffice Basic bo javil napako, če skladnja za opis pogona ni pravilna, če pogon ne obstaja.

Ta funkcija ne razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

68 Naprava ni na voljo

7 Premalo pomnilnika

51 Notranja napaka

Primer:


 Sub ExampleCurDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Podprite nas!