Ukaz ChDrive

Zamenja trenutni pogon.

warning

V LibreOffice nekatere funkcij za datoteke in mape, specifične za DOS, niso več podprte ali pa je njihova uporabnost omejena. Primer: podpora za funkcije ChDir, ChDrive in CurDir ni na voljo. Nekatere za DOS specifične lastnosti se v funkcijah, ki kot parametre pričakujejo lastnosti datotek, več ne uporabljajo (primer: za razlikovanje med skritimi in sistemskimi datotekami). To zagotavlja LibreOffice najvišjo možno raven platformske neodvisnosti. Zato je ta funkcionalnost predmet odstranitve v bodočih izdajah.


note

Knjižnica ScriptForge v LibreOffice 7.1 vpeljuje storitev FileSystem z metodami za ravnanje z datotekami in mapami v uporabniških skriptih.


Skladnja:


  ChDrive Text As String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali izraz, ki vsebuje črko novega pogona. Če želite, lahko tudi uporabljate zapis URL.

Pogon mora biti označen z veliko črko. Pod Windows so možnosti za črke za pogon omejene z nastavitvijo LASTDRV. Če je argument za pogon sestavljen iz več črk, ima samo prva črka pomen. Če poskusite uporabiti pogon, ki ne obstaja, bo prišlo do napake, na katero se lahko odzovete z ukazom OnError.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

68 Naprava ni na voljo

76 Poti ni mogoče najti

Primer:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D" ' mogoče samo, če pogon »D« obstaja.
  End Sub

Podprite nas!