Ukaz ChDrive

Zamenja trenutni pogon.

Ikona opozorila

Ta ukaz trenutno ne deluje tako, kot je dokumentirano. Oglejte si to zadevo (v angl.) za več informacij.


Skladnja:


ChDrive Besedilo As String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali izraz, ki vsebuje črko novega pogona. Če želite, lahko tudi uporabljate zapis URL.

Pogon mora biti označen z veliko črko. Pod Windows so možnosti za črke za pogon omejene z nastavitvijo LASTDRV. Če je argument za pogon sestavljen iz več črk, ima samo prva črka pomen. Če poskusite uporabiti pogon, ki ne obstaja, bo prišlo do napake, na katero se lahko odzovete z ukazom OnError.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

68 Naprava ni na voljo

76 Poti ni mogoče najti

Primer:


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" ' mogoče samo, če pogon »D« obstaja.
End Sub

Podprite nas!