Ukaz ChDir

Spremeni trenutno mapo ali pogon.

warning

V LibreOffice nekatere funkcij za datoteke in mape, specifične za DOS, niso več podprte ali pa je njihova uporabnost omejena. Primer: podpora za funkcije ChDir, ChDrive in CurDir ni na voljo. Nekatere za DOS specifične lastnosti se v funkcijah, ki kot parametre pričakujejo lastnosti datotek, več ne uporabljajo (primer: za razlikovanje med skritimi in sistemskimi datotekami). To zagotavlja LibreOffice najvišjo možno raven platformske neodvisnosti. Zato je ta funkcionalnost predmet odstranitve v bodočih izdajah.


note

Knjižnica ScriptForge v LibreOffice 7.1 vpeljuje storitev FileSystem z metodami za ravnanje z datotekami in mapami v uporabniških skriptih.


Skladnja:


ChDir Besedilo As String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali izraz, ki določa pot mape ali pogon.

Ikona opombe

Če želite samo zamenjati pogon, vnesite črko pogona in dvopičje.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

76 Poti ni mogoče najti

Primer:


 Sub ExampleChDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Podprite nas!