Ukaz ChDir

Spremeni trenutno mapo ali pogon.

Ikona opozorila

Ta ukaz trenutno ne deluje tako, kot je dokumentirano. Oglejte si to zadevo (v angl.) za več informacij.


Skladnja:


ChDir Besedilo As String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali izraz, ki določa pot mape ali pogon.

Ikona opombe

Če želite samo zamenjati pogon, vnesite črko pogona in dvopičje.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

76 Poti ni mogoče najti

Primer:


Sub ExampleChDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Podprite nas!