Upravljanje z datotekami

Na tem mestu opisujemo funkcije in ukaze, ki pomagajo pri upravljanju z datotekami.

Ukaz ChDir

Spremeni trenutno mapo ali pogon.

Ukaz ChDrive

Zamenja trenutni pogon.

Funkcija CurDir

Vrne variantni niz, ki predstavlja trenutno pot.

Funkcija Dir

Vrne ime datoteke, mape ali vseh datotek in map na pogonu ali pa v mapi, ki se ujemajo z navedeno potjo iskanja.

Funkcija FileAttr

Vrne način dostopa ali pa številko za dostop do datoteke, ki jo je program odprl z ukazom Open. Številka za dostop do datoteke je odvisna od operacijskega sistema (OSH = Operating System Handle).

Ukaz FileCopy

Kopira datoteko.

Funkcija FileDateTime

Vrne niz, ki vsebuje datum in čas, ko je bila datoteka ustvarjena oziroma nazadnje spremenjena.

Funkcija FileExists

Ugotovi, ali datoteka ali mapa obstaja na podatkovnem mediju.

Funkcija FileLen

Vrne dolžino datoteke v bajtih.

Funkcija GetAttr

Vrne bitni vzorec, ki identificira vrsto datoteke ali ime pogona ali mape.

Funkcija GetPathSeparator

Vrne ločilo map za določanje poti datotek, kot ga določa operacijski sistem.

Ukaz Kill

Izbriše datoteko z diska.

Ukaz MkDir

Diagram ukaza MkDir

Na podatkovnem mediju ustvari novo mapo.

Ukaz Name

Preimenuje obstoječo datoteko ali mapo.

Ukaz RmDir

Izbriše obstoječo mapo z medija.

Ukaz SetAttr

Nastavi informacijo o atributih imenovane datoteke.

Podprite nas!