Ukaz Seek

Določi položaj za naslednjo operacijo branja ali pisanja v datoteko, odprto z ukazom Open.

Za datoteke z naključnim dostopom bo funkcija Seek vrnila številko zapisa. ki je naslednji na vrsti za branje.

Za vse druge datoteke vrne Seek položaj bajta, kjer bo prišlo do naslednje operacije.

Skladnja:

Diagram ukaza Seek


Seek [#]štDatoteke, {položajDatoteka|štZapisa}

Parametri:

štDatoteke: Številka podatkovnega kanala, uporabljena v ukazu Open.

položajDatoteka, štZapisa: mesto, kjer bo prišlo do naslednje operacije branja ali pisanja. Mesto je lahko med 1 in 2.147.483.647. Glede na vrsto datoteke lahko mesto pomeni številko zapisa (datoteke v načinu Random) ali pa položaj v bajtih (datoteke v načinih Binary, Output, Append ali Input). Prvi bajt v datoteki ima mesto 1, drugi mesto 2 itn.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

52 Neveljavno ime ali številka datoteke

Podprite nas!