Funkcija Seek

Vrne položaj za naslednjo operacijo branja ali pisanja v datoteko, odprto z ukazom Open.

Za datoteke z naključnim dostopom bo funkcija Seek vrnila številko zapisa. ki je naslednji na vrsti za branje.

Za vse druge datoteke vrne funkcija položaj bajta, kjer bo prišlo do naslednje operacije.

Poglejte tudi: Open, Seek.

Skladnja:


Seek(iStevilka)

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

ŠtevilkaDatoteke: Številka podatkovnega kanala, uporabljena v ukazu Open.

Podprite nas!