Funkcija Lof

Vrne velikost odprte datoteke v bajtih.

Skladnja:


Lof(iStevilka)

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

iŠtevilka: poljuben izraz številske vrste, katerega vrednost je v ukazu Open navedena številka dotične datoteke.

Ikona namiga

Če potrebujete dolžino datoteke, ki ni podrta, uporabite funkcijo FileLen.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

52 Neveljavno ime ali številka datoteke

Primer:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sBesedilo As Variant REM mora biti Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iStevilka,1 REM Postavi datoteko na začetek
  Put #iStevilka,, "To je prva vrstica besedila" REM napolni vrsto z besedilom
  Put #iStevilka,, "To je druga vrstica z besedilom"
  Put #iStevilka,, "To je tretja vrstica z besedilom"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iStevilka,,"To je novo besedilo"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iStevilka,20,"To je besedilo v zapisu 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Podprite nas!