Funkcija Loc

Vrne trenutni položaj v odprti datoteki.

Skladnja:


Loc(iŠtevilka)

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

iŠtevilka: poljuben izraz številske vrste, katerega vrednost je v ukazu Open navedena številka dotične datoteke.

Če funkcijo Loc uporabite na datoteki z naključnim dostopom, bo vrnila številko zadnjega zapisa, ki pa je program prebral ali zapisal.

Za sekvenčno datoteke vrne funkcija Loc položaj v datoteki, deljen z 128. Za binarne datoteke predstavlja vrnjena vrednost položaj zadnjega prebranega ali zapisanega bajta.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

52 Neveljavno ime ali številka datoteke

Podprite nas!