Funkcija Eof

Ugotovi, ali je kazalec datoteke prišel do konca datoteke.

Skladnja:


Eof (iIzraz As Integer)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

iIzraz: poljuben izraz vrste celo število, katerega vrednost definira datoteko.

Uporabljajte EOF, da ne bo prihajalo do napak, če boste skušali brati mimo konca datoteke. Če za branje uporabljate ukaz Input ali Get, se kazalka datoteke premakne naprej za prebrano število bajtov. Ko pride do konca datoteke, EOF vrne vrednost »Res« (-1).

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

52 Neveljavno ime ali številka datoteke

Primer:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iStevilka, "Prva vrstica besedila"
  Print #iStevilka, "Še ena vrstica z besedilom"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Podprite nas!