Ukaz Write#

Zapiše podatke v sekvenčno datoteko z ločilnimi znaki.

tip

Uporabite ukaz Print# za izpis podatkov v sekvenčno besedilno datoteko. Uporabite ukaz Put# za zapisovanje podatkov v binarno datoteko ali datoteko z naključnim dostopom.


Skladnja:

Diagram ukaza Write


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parametri:

štDatoteke: numerični izraz, ki vsebuje številko datoteke, kot jo določi ukaz Open ustrezne datoteke.

Seznam izraz: spremenljivke ali izrazi, ki jih želite zapisati v imenovano datoteko, ločeni z vejicami.

Če seznam izrazov ni naveden, doda ukaz Write datoteki prazno vrstico.

Če želite novi ali že obstoječi datoteki dodati seznam izrazov, morate datoteko odpreti v načinu Output ali Append.

Nizi, ki jih zapišete, so obdani z narekovaji in ločeni z vejicami. Teh ločil vam ni potrebno vnesti v seznam izrazov.

Vsak ukaz Write kot zadnjega doda znak za konec vrstice.

Številke z decimalnim ločilom so pretvorjene glede na področne nastavitve.

Primer:

Podprite nas!