Ukaz Line Input#

Prebere vrstico iz sekvenčne datoteke v spremenljivko.

Skladnja:

Diagram ukaza Line Input


Line Input #fileNum, variable

Parametri:

štDatoteke: številka datoteke, ki vsebuje podatke, ki jih želite prebrati. Datoteka mora biti pred tem že odprta z ukazom Open in ključno besedo INPUT.

Spr: ime spremenljivke, ki shrani rezultat.

Z ukazom Line Input# lahko iz odprte datoteke berete nize znakov v spremenljivko. Spremenljivke vrste String so brane vrstico za vrstico do prehoda na začetek vrstice (Asc=13) ali pomik v novo vrsto (Asc=10). Znaki za konec vrstice niso vključeni v rezultat.

Primer:

Podprite nas!