Ukaz Get

V spremenljivko prebere zapis relativne datoteke ali pa zaporedje bajtov iz binarne datoteke.

Glejte tudi: ukaz PUT

Skladnja:


Get [#] ŠtevilkaDatoteke As Integer, [Položaj], Spremenljivka

Parametri:

ŠtevilkaDatoteke: Izraz, katerega cela vrednost določa številko datoteke.

Položaj: Za datoteke, ki so odprte za način naključnega dostopa (način Random), je Položaj številka zapisa, ki ga želite prebrati.

Za datoteke, ki so odprte za binarni način (Binary), je Položaj zaporedna številka bajta v datoteki, od koder se začenja brati.

Če se Položaj izpusti, se uporabi trenutni položaj datoteke ali trenutna številka zapisa v njej.

Spremenljivka: Ime prebrane spremenljivke. Razen predmetov lahko uporabite spremenljivke poljubne vrste.

Primer:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sBesedilo As Variant ' mora biti Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iStevilka,1 ' Postavi se na začetek datoteke
  Put #iStevilka,, "To je prva vrstica besedila" ' napolni vrsto z besedilom
  Put #iStevilka,, "To je druga vrstica z besedilom"
  Put #iStevilka,, "To je tretja vrstica z besedilom"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iStevilka,,"To je novo besedilo"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iStevilka,20,"To je besedilo v zapisu 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Podprite nas!