Ukaz Close

Zapre imenovano datoteko, odprto z ukazom Open.

Skladnja:

Diagram ukaza Close


Close [[#]StevilkaDatoteke [, [#]StevilkaDatoteke2 [,...]]]

Parametri:

StevilkaDatoteke: Celoštevilski izraz vrste Integer, ki določa številko podatkovnega kanala, ki ste ga odprli z ukazom Open.

Primer:

Podprite nas!