Odpiranje in zapiranje datotek

Ukaz Close

Zapre imenovano datoteko, odprto z ukazom Open.

Funkcija FreeFile

Vrne naslednjo razpoložljivo datotečno številko, da z njo odprete datoteko. To funkcijo uporabite, da s pomočjo datotečne številke odprete datoteko, ki še ni odprta za uporabo.

Ukaz Open

Odpre kanal za podatke.

Ukaz Reset

Zapre vse odprte datoteke in vsebino vseh datotečnih medpomnilnikov zapiše na disk.

Podprite nas!