Funkcija RGB [VBA]

vrne dolgo celoštevilsko (Long) vrednost za barvo, sestavljeno iz rdeče, zelene in modre komponente, skladno z barvno formulo VBA.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


RGB (Red, Green, Blue)

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

Rdeča: celoštevilski izraz, ki predstavlja rdeči delež (0-255) sestavljene barve.

Zelena: celoštevilski izraz, ki predstavlja zeleni delež (0-255) sestavljene barve.

Modra: celoštevilski izraz, ki predstavlja modri delež (0-255) sestavljene barve.

warning

Če je omogočen združljivostni način VBA (Option VBASupport 1), se vrednost Long izračuna kot
Rezultat = rdeča + zelena×256 + modra×65536.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Option VBASupport 1
Sub ExampleRGBVBA
Dim lVar As Long
    lVar = rgb(128,0,200)
    Print lVar; ' vrne 13107328
End Sub

Podprite nas!