Funkcija RGB

vrne dolgo celoštevilsko (Long) vrednost za barvo, sestavljeno iz rdeče, zelene in modre komponente.

Skladnja:


RGB (Red, Green, Blue)

Vrnjena vrednost:

Long

Parameter:

Rdeča: celoštevilski izraz, ki predstavlja rdeči delež (0-255) sestavljene barve.

Zelena: celoštevilski izraz, ki predstavlja zeleni delež (0-255) sestavljene barve.

Modra: celoštevilski izraz, ki predstavlja modri delež (0-255) sestavljene barve.

tip

Pogovorno okno Izberi barvo pomaga izračunati rdečo, zeleno in modro komponento kode sestavljene barve. S spreminjanjem barve besedila in izbiro Barva po meri odprete pogovorno okno izbirnika barv.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Barvo " & lVar & " sestavljajo:" & Chr(13) &_
    "rdeča barva= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "zelena barva= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "in modra barva = " & Red(lVar) & Chr(13), 64,"barve"
End Sub

Podprite nas!