Funkcija RGB

vrne dolgo celoštevilsko (Long) vrednost za barvo, sestavljeno iz rdeče, zelene in modre komponente.

Skladnja:


RGB (Rdeča, Zelena, Modra)

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

Rdeča: celoštevilski izraz, ki predstavlja rdeči delež (0-255) sestavljene barve.

Zelena: celoštevilski izraz, ki predstavlja zeleni delež (0-255) sestavljene barve.

Modra: celoštevilski izraz, ki predstavlja modri delež (0-255) sestavljene barve.

Končna vrednost Long se izračuna po naslednji formuli:
Rezultat = rdeča×65536 + zelena×256 + modra.

warning

Če je omogočen združljivostni način VBA (Option VBASupport 1), se vrednost Long izračuna kot
Rezultat = rdeča + zelena×256 + modra×65536
Glejte Funkcija RGB [VBA].


tip

Pogovorno okno Izberi barvo pomaga izračunati rdečo, zeleno in modro komponento kode sestavljene barve. S spreminjanjem barve besedila in izbiro Barva po meri odprete pogovorno okno izbirnika barv.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Barvo " & lVar & " sestavljajo:" & Chr(13) &_
    "rdeča barva= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "zelena barva= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "in modra barva = " & Red(lVar) & Chr(13), 64,"barve"
End Sub

Podprite nas!