Funkcija QBColor

Vrne barvno kodo RGB za barvo, ki je v starejšem programskem sistemu MS-DOS veljala kot vrednost za barvo.

Skladnja:

QBColor (BarvnoŠtevilo As Integer)

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

BarvnoŠtevilo: Izraz vrste Integer, ki definira barvno vrednost za barvo, kot je veljala v starejšem programskem sistemu MS-DOS.

BarvnoŠtevilo ima lahko naslednje vrednosti:

0 : črna

1 : modra

2 : zelena

3 : cijan

4 : rdeča

5 : magenta

6 : rumena

7 : bela

8 : siva

9 : svetlomodra

10 : svetlozelena

11 : svetlocijanska

12 : svetlordeča

13 : svetla škrlatna

14 : svetlorumena

15 : svetlobela

To funkcijo se uporablja samo za pretvorbo iz aplikacij, zasnovanih na BASIC-u v MS-DOS-u, ki uporabljajo zgornje barve kode. Funkcija vrne dolgo celo število, ki določa barvno vrednost, kot se uporablja v LibreOffice IDE.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"Barva " & iBarva
End Sub

Podprite nas!