Funkcija Blue

Vrne modri delež navedene kode sestavljene barve.

Skladnja:


Blue (Barva As Long)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Barvna vrednost: izraz vrste Long integer, ki določa kodo sestavljene barve, za katero želimo izvedeti delež modre.

warning

Če je omogočen združljivostni način VBA (Option VBASupport 1), funkcija Blue() ni združljiva z barvami VBA, če je podana barva iz prejšnjega klica funkcije RGB [VBA].


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

tip

Pogovorno okno Izberi barvo podrobno izpiše rdečo, zeleno in modro komponento kode sestavljene barve kot tudi njen šestnajstiški izraz. S spreminjanjem barve besedila in izbiro Barva po meri odprete pogovorno okno izbirnika barv.


Primer:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Barvo " & lVar & " sestavljajo:" & Chr(13) &_
    "rdeča barva= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "zelena barva= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "modra barva= " & Red(lVar) & Chr(13), 64,"barve"
End Sub

Podprite nas!