Funkcija InputBox

Pokaže poziv in pogovorno okno, v katerega lahko uporabnik vnese svoje besedilo. Vneseno besedilo se priredi spremenljivki.

Ukaz InputBox je udoben način za vnos besedila prek pogovornega okna. Potrdite vneseno s tem, da kliknete V redu ali da pritisnete vnašalko. Vneseno besedilo se vrne kot povratna vrednost funkcije. Če pogovorno okno zaprete s Prekliči, bo InputBox vrnila prazen niz ("").

Skladnja:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parametri:

Poziv: niz, ki se prikaže kot sporočilo v pogovornem oknu.

Naslov: niz, prikazan v naslovni vrstici pogovornega okna.

Privzeto: niz, prikazan kot privzeto besedilo v polju za besedilo, če uporabnik ne vnese ničesar.

xPolTwipi: celoštevilski izraz, ki določa vodoravni položaj pogovornega okna. Položaj je absolutna koordinata in se ne nanaša na okno LibreOffice.

yPolTwipi: celoštevilski izraz, ki določa navpični položaj pogovornega okna. Položaj je absolutna koordinata in se ne nanaša na okno LibreOffice.

Če xPolTwipi in yPolTwipi izpustite, se bo pogovorno okno nahajalo na sredi zaslona. Položaj določimo v twipih.

Vrnjena vrednost:

String

Primer:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sBesedilo = InputBox ("Prosimo, vtipkajte stavek:","Dragi uporabnik")
    MsgBox ( sBesedilo , 64, "Za potrditev stavka")
End Sub

Podprite nas!