Funkcije za vnos prek zaslona

Ta odsek opisuje funkcije, s katerimi se kontrolira vnos na zaslonu.

Funkcija InputBox

Pokaže poziv in pogovorno okno, v katerega lahko uporabnik vnese svoje besedilo. Vneseno besedilo se priredi spremenljivki.

Podprite nas!