Funkcija MsgBox

Pokaže pogovorno okno s sporočilom in vrne vrednost.

Skladnja:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Parametri:

Poziv: niz, ki se bo prikazal v pogovornem oknu kot sporočilo. Prelome v novo vrstico vnesete s Chr$(13).

Naslov: niz, prikazan v naslovni vrstici pogovornega okna. Če parameter izpustite, se bo v naslovni vrstici izpisalo ime aplikacije.

Gumbi: Izraz vrste Integer, ki definira vrsto pogovornega okna, in pa število in vrsto gumbov, ki bodo prikazani, ter vrsto ikon. Gumbi je kombinacija bitnih vzorcev, to je kombinacija elementov, ki so definirani tako, da njihove vrednosti lahko seštevamo:

Poimenovana konstanta

Celoštevilska vrednost

Definicija

MB_OK

0

Pokaži samo gumb V redu.

MB_OKCANCEL

1

Pokaži gumba V redu in Prekliči.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Pokaži gumbe Prekini, Poskusi znova in Prezri.

MB_YESNOCANCEL

3

Pokaži gumbe Da, Ne in Prekliči.

MB_YESNO

4

Pokaži gumba Da in Ne.

MB_RETRYCANCEL

5

Pokaži gumba Poskusi znova in Prekliči.

MB_ICONSTOP

16

Pogovornemu oknu dodaj ikono Stop.

MB_ICONQUESTION

32

Pogovornemu oknu dodaj ikono Vprašaj.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Pogovornemu oknu dodaj ikono Klicaj.

MB_ICONINFORMATION

64

Pogovornemu oknu dodaj ikono Informacija.

128

Privzeti gumb v pogovornem oknu je prvi gumb.

MB_DEFBUTTON2

256

Privzeti gumb v pogovornem oknu je drugi gumb.

MB_DEFBUTTON3

512

Privzeti gumb v pogovornem oknu je tretji gumb.


Vrnjena vrednost:

Integer

Poimenovana konstanta

Celoštevilska vrednost

Definicija

IDOK

1

V redu

IDCANCEL

2

Prekliči

IDABORT

3

Prekini

IDRETRY

4

Poskusi znova

IDIGNORE

5

Prezri

IDYES

6

Da

IDNO

7

Ne


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Nova Gorica")
 sVar = MsgBox("Nova Gorica",1)
 sVar = MsgBox( "Nova Gorica",256 + 16 + 2,"Naslov okna")
 sVar = MsgBox("Nova Gorica", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE,"Naslov okna")
End Sub

Podprite nas!