Funkcija MsgBox

Pokaže pogovorno okno s sporočilom in vrne vrednost.

Skladnja:


MsgBox (Besedilo As String [,Vrsta As Integer [,NaslovOkna As String]])

Vrnjena vrednost:

Integer

Parameter:

Besedilo: Niz, ki se bo prikazal v pogovornem oknu kot sporočilo. Nove vrste se vnaša s Chr$(13).

NaslovOkna: Niz, ki se uporabi v naslovni vrstici pogovornega okna. Če parameter opustite, se izpiše ime aplikacije.

Vrsta: Izraz vrste integer, ki definira vrsto pogovornega okna, in število in vrsto gumbov in ikon, ki se bodo prikazani. Vrsta predstavlja kombinacijo bitnih vzorcev (elementov pogovornega okna), ki jo definiramo s seštevanjem posameznih vrednosti:

Vrednosti

Poimenovana konstanta

Celoštevilska vrednost

Definicija

MB_OK

0

Pokaži samo gumb V redu.

MB_OKCANCEL

1

Pokaži gumba V redu in Prekliči.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Pokaži gumbe Prekini, Poskusi znova in Prezri.

MB_YESNOCANCEL

3

Pokaži gumbe Da, Ne in Prekliči.

MB_YESNO

4

Pokaži gumba Da in Ne.

MB_RETRYCANCEL

5

Pokaži gumba Poskusi znova in Prekliči.

MB_ICONSTOP

16

Pogovornemu oknu dodaj ikono Stop.

MB_ICONQUESTION

32

Pogovornemu oknu dodaj ikono Vprašaj.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Pogovornemu oknu dodaj ikono Klicaj.

MB_ICONINFORMATION

64

Pogovornemu oknu dodaj ikono Informacija.

128

Privzeti gumb v pogovornem oknu je prvi gumb.

MB_DEFBUTTON2

256

Privzeti gumb v pogovornem oknu je drugi gumb.

MB_DEFBUTTON3

512

Privzeti gumb v pogovornem oknu je tretji gumb.


Vrnjena vrednost:

Poimenovana konstanta

Celoštevilska vrednost

Definicija

IDOK

1

V redu

IDCANCEL

2

Prekliči

IDABORT

3

Prekini

IDRETRY

4

Poskusi znova

IDIGNORE

5

Prezri

IDYES

6

Da

IDNO

7

Ne


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Nova Gorica")
 sVar = MsgBox("Nova Gorica",1)
 sVar = MsgBox( "Nova Gorica",256 + 16 + 2,"Naslov okna")
 sVar = MsgBox("Nova Gorica", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL,"Naslov okna")
End Sub

Podprite nas!