Funkcije med izvajanjem

Ta odsek opisuje funkcije med izvajanjem za LibreOffice Basic.

Konstante Basica

Konstante, uporabljene v programski kodi Basic

Spremenljivke

Naslednje funkcije in ukazi so namenjeni delu s spremenljivkami. S temi funkcijami lahko deklarirate ali definirate spremenljivke, spremenite vrsto spremenljivk ali pa določite, kakšne vrste so.

Logični operatorji

LibreOffice Basic uporablja naslednje logične operatorje.

Primerjalni operatorji

Primerjalni operatorji primerjajo dva izraza. Rezultat je vrnjen v obliki logičnega izraza, ki pove ali je primerjava resnična, True (-1), ali ni resnična, False (0).

Nizi

Naslednje funkcije in ukazi preverjajo in vračajo nize.

Funkcije za datum in čas

Uporabljajte tu opisane ukaze in funkcije, če potrebujete operacije na datumih in na časih.

Matematični operatorji

LibreOffice Basic uporablja naslednje matematične operatorje.

Numerične funkcije

Naslednje numerične funkcije opravljajo izračune. Matematični in Boolovi operatorji so opisani v posebnem odseku. Razlika med funkcijami in operatorji je v tem, da funkcije sprejmejo argumente in vrnejo rezultat, operatorji pa vrnejo rezultat na osnovi obeh numeričnih izrazov, ki jih dotični operator povezuje.

V/I funkcije zaslona

Ta odsek opisuje funkcije med izvajanjem, ki jih uporabljamo za klic pogovornih oken kot vhod in izhod uporabnišlih vnosov.

V/I funkcije za datoteke

Uporabljajte V/I funkcije za datoteke za ustvarjanje in obdelovanje datotek (podatkov) za uporabnika.

Nadzorovanje izvajanja programa

Naslednji ukazi kontrolirajo izvajanje programa.

Funkcije za ravnanje z napakami

Uporabljajte naslednje ukaze in funkcije, da definirati, kako se bo LibreOffice Basic odzival na napake med izvajanjem.

Drugi ukazi

Tu seznam funkcij in ukazov, ki niso bili omenjeni v drugih kategorijah.

Podprite nas!