Storitev ScriptForge.Platform

Storitev Platform ponuja zbirko lastnosti o trenutnem izvajalnem okolju in kontekstu, kot so:

note

Vse lastnosti storitve Platform so samo za branje.


Priklic storitve

Spodnji odlomek kode zažene storitev Platform in dostopa do lastnosti Architecture.


    GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
    Dim platform As Variant
    platform = CreateScriptService("Platform")
    MsgBox platform.Architecture
  
note

Ta storitev je v celoti podprta v jezikih Basic in Python. Vsi primeri so zapisani v programskem jeziku Basic in jih lahko enostavno pretvorite v Python.


Lastnosti

Ime

Samo za branje

Vrsta

Opis

Architecture

Da

String

Bitnost arhitekture računalnika. Primer: '32bit' ali '64bit'

ComputerName

Da

String

Omrežno ime računalnika.

CPUCount

Da

Integer

Število CPE (centralnih procesnih enot).

CurrentUser

Da

String

Ime trenutno prijavljenega uporabnika.

Machine

Da

String

Vrsta računalnika. Primera: 'i386' ali 'x86_64'.

OfficeVersion

Da

String

Dejanska različica LibreOffice, izražena kot
' LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation)'.

Primer: 'LibreOffice 7.1.1.2 (The Document Foundation, Debian in Ubuntu)'

OSName

Da

String

Vrsta operacijskega sistema. Primer: 'Darwin, Linux' ali 'Windows'.

OSPlatform

Da

String

Enojen niz, ki identificira platformo z največ možnih uporabnih in ljudem razumljivih informacij.

Primer: 'Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32'

OSRelease

Da

String

Izdaja operacijskega sistema. Primer: '5.8.0-44-generic'

OSVersion

Da

String

Gradnja ali različica operacijskega sistema.

Primer: '#50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021'

Processor

Da

String

Dejansko ime procesorja. Primer: 'amdk6'.

Ta lastnost lahko vrne isto vrednost kot lastnost Machine.


warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic niso namenjeni.


Podprite nas!