Podpisi metod ScriptForge

Knjižnice ScriptForge združujejo vire za skriptanje makrov za LibreOffice, klicanih iz makrov Basic ali skriptov Python. Njegovi moduli in razredi se prikličejo iz uporabniških skriptov kot »storitve«, ki razkrijejo lastnosti, metode in dogodke.

Metoda storitev samo za Basic

Tipografski znaki, kot so oklepaji, tropičja in zaviti oklepaji, označujejo neobvezne, ponavljajoče se ali obvezne argumente:

Primer:


    FSO.HashFile(FileName As String, _
      Algorithm As String = {MD5|SHA1|SHA224|SHA256|SHA384|SHA512}) As String
    SF_Array.ImportFromCSVFile(FileName As String, _
      [Delimiter = ","], [DateFormat As String]) As Variant
    SF_String.SplitNotQuoted(InputStr As String, _
     [Delimiter As String], [Occurrences As Long], [QuoteChar As String]) As Variant
  

Metode storitev za Python in Basic

Naslednja tipografska pravila mešajo notacijo UML, postavitev dokumentacije API-ja in uporabniški vmesnik inšpektorja predmetov UNO:

LibreOffice
Basic

Skladnja

Python

Logična vrednost

bool

bool

Date

datetime

datetime

Double

float

float

Integer

int

int

Long

int

int

Object

obj

Single

float

float

String

str

str

Variant

any

Predmet UNO

uno

Uporabniško določena
vrsta (UDT)

obj

Storitev
ScriptForge

svc


Primer:

svc.Forms( opt form: any ): svc[0..*]

svc.MsgBox( prompt: str, buttons = svc.MB_OK , opt title: str ): opt str

svc.InputBox( prompt: str, default = "", [ title: str ], [ xpostwips: int, ypostwips: int ] ): str

Podprite nas!