Izdelava skriptov Python s knjižnico ScriptForge

Razlike med Basicom in Pythonom

Knjižnica ScriptForge je na voljo za Basic in Python. Večina storitev, metod in lastnosti deluje enako v obeh programskih jezikih. Vendar se morajo uporabniki ScriptForge zaradi razlik v konceptu samih programskih jezikov zavedati nekaterih značilnosti knjižnice, ko uporabljajo Python:

tip

Obiščite Pomoč za skripte LibreOffice Python, da izveste več o pisanju skriptov Python z uporabo LibreOffice.


Izvajanje skriptov Python v LibreOffice

Glede na to, kaj želite doseči, lahko izberete enega od naslednjih načinov izvajanja skriptov Python v LibreOffice:

tip

Če nameravate izvajati skripte v okviru procesa LibreOffice, priporočamo namestitev razširitve APSO (Alternative Python Script Organizer). Za razvoj skriptov Python izven LibreOffice lahko izberete tudi svoje priljubljeno razvojno okolje IDE za Python.


Izvajanje skriptov v okviru procesa LibreOffice

Z uporabo razširitve APSO

Prve korake s skripti Python v LibreOffice najenostavneje opravite z namestitvijo razširitve APSO. Po njeni namestitvi odprite poljubno komponento paketa LibreOffice in izberite Orodja – Makri – Organize Python scripts.

V osrednjem oknu APSO izberite Menu – Python Shell.

tip

Namesto tega lahko odprete razširitev APSO s privzeto kombinacijo tipk izmenjalka + dvigalka + F11.


Zdaj lahko pričnete s pisanjem ukazov Python in v lupini se izpiše ustrezen izhod po vsaki izvedeni vrstice kode.

Za delo s knjižnico ScriptForge morate uvoziti metodo CreateScriptService, s katero boste lahko dostopali do storitev, ki jih ponuja knjižnica. Spodnji primer uporablja storitev Basic, s katero prikaže okno s sporočilom.


  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox("Hello!")
 

Za izvajanje zgornjega primera vnesite vsako vrstico posebej v lupino Python, tako da po vsaki vrstici kode pritisnete vnašalko.

Zdaj lahko pričnete izvajati ukaze Python z uporabo poljubne storitve ScriptForge. Primer: spodnji odlomek kode uporablja storitev UI za izdelavo praznega dokumenta programa Writer.


  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.CreateDocument("Writer")
 

Ustvarjanje datotek skriptov Python

Ustvarite lahko lastne datoteke Python in jih urejate v svojem priljubljenem urejevalniku besedil. Kasneje jih lahko kličete iz poljubne komponente LibreOffice.

Najprej morate poiskati mesto, kjer so shranjeni vaši uporabniški skripti. Glede tega si oglejte stran pomoči Organizacija in mesto skriptov v Pythonu.

Zdaj lahko ustvarite besedilno datoteko v mapi svojih uporabniških skriptov Python, npr. sf_test.py, in pričnete s pisanjem svojih skriptov.

Sledi enostaven primer, ki pridobi številsko vrednost iz celice dokumenta Calc in jo poveča za 1. Preprosto vnesite sledečo kodo v datoteko sf_test.py.


  from scriptforge import CreateScriptService
  doc = CreateScriptService("Calc")
  
  def increment_cell(args=None):
    value = doc.GetValue("A1")
    value += 1
    doc.SetValue("A1", value)
  
  g_exportedScripts = (increment_cell, )
 

Ta primer ustvari funkcijo increment_cell. Upoštevajte, da je g_exportedScripts n-terica, ki določa, katere funkcije bodo v LibreOffice prikazane kot uporabniški skripti.

Ta skript izvedete v dokumentu Calc na sledeč način:

 1. Ustvarite ali odprite datoteko programa Calc.

 2. Vnesite številsko vrednost v celico »A1« na trenutnem delovnem listu.

 3. Izberite Orodja – Makri – Zaženi makro.

 4. V izbirniku knjižnic izberite Moji Makri – sf_test. Nato izberite funkcijo increment_cell na seznamu Ime makra.

 5. Kliknite Zaženi. Upoštevajte, da je vrednost v celici »A1« povečana za 1.

Na podoben način lahko za izvajanje skriptov Python uporabite tudi razširitev APSO:

 1. Naprej odprite APSO z Orodja – Makri – Organize Python scripts.

 2. Na seznamu makrov krmarite do Moji makri – sf_test – increment_cell.

 3. Kliknite Zaženi.

Od procesa LibreOffice ločeno izvajanje skriptov

Ugotavljanje namestitvene poti

Prvi korak za izvajanje skriptov iz ločenega procesa je, da poiščete mapo, kjer je nameščen LibreOffice. Obstaja več načinov za to, vendar ScriptForge ponuja hiter način za identifikacijo vaše namestitvene poti. V ta namen odprite lupino Python razširitve APSO in vnesite:


  from scriptforge import CreateScriptService
  fs = CreateScriptService("FileSystem")
  fs.FileNaming = "SYS"
  inst_dir = fs.InstallFolder
  print(inst_dir)
 

Rezultat zgornje kode je osnovna mapa, kjer je nameščen paket LibreOffice. Zdaj morate rezultatu dodati podmapo »program«. To je osnovna mapa, iz katere boste izvajali skripte Python v ločenem procesu.

Primer: recimo, da je rezultat zgornje kode Python /usr/lib/libreoffice/. Kot pot za izvajanje svojih skriptov Python morate tako uporabiti /usr/lib/libreoffice/program.

Zagon LibreOffice z nastavitvami vtičnic

Če želite izvajati skripte Python iz ločenega procesa, morate zagnati LibreOffice z nekaj dodatnimi možnostmi, ki določajo ime gostitelja in vrata, skozi katera bo zunanji proces komuniciral s procesom komponente LibreOffice.

Odprite ukazno vrstico operacijskega sistema, krmarite do programske mape svoje namestitvene mape LibreOffice in vnesite:

./soffice --accept='socket,host=localhost,port=2021;urp;'

Zgornji ukaz zažene LibreOffice z odprtim kanalom za komunikacijo, tako da lahko ostali procesi z njim izmenjujejo sporočila.

Upoštevajte, da prejšnji primer odpre začetno središče LibreOffice. Če želite odpreti določeno komponento paketa, npr. program Writer, lahko ukazu dodate zastavico --writer, kot sledi.

./soffice --writer --accept='socket,host=localhost,port=2021;urp;'

Zapomnite si vrednost parametrov host in port, ki sta v tem primeru localhost in 2021.

Izvajanje zunanje lupine Python

Zaženite lupino Python iz mape program znotraj svoje namestitvene poti LibreOffice. Sledite zgornjim korakom, da izveste, kako poiskati svojo namestitveno pot.

Na sistemih GNU/Linux in macOS:

$ cd /usr/lib/libreoffice/program

$ python

Na sistemih Windows:

$ cd C:\Program Files\LibreOffice\program\

$ python.exe

S tem odprete lupino Python in zdaj lahko začnete vnašati ukaze, ki se bodo izvajali v LibreOffice. Najprej pa morate nastaviti povezavo prek vtičnice.


  from scriptforge import ScriptForge, CreateScriptService
  ScriptForge(hostname='localhost', port=2021)
 

Druga vrstica zgornje kode določa nastavitvi host in port, tako da lahko lupina Python komunicira s tekočim procesom LibreOffice, ki je odprt z istimi nastavitvami vtičnice.

Zdaj lahko izvajate druge ukaze Python in ti bodo lahko komunicirali s procesom LibreOffice. Primer:


  ui = CreateScriptService("UI")
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = ui.OpenDocument("~/Documents/myFile.ods")
  bas.MsgBox(doc.DocumentType)
 

Podprite nas!