Storitev SFDocuments.Base

Storitev Base ponuja številne metode in lastnosti, ki lajšajo upravljanje in ravnanje z dokumenti LibreOffice Base.

Ta storitev je tesno povezana s storitvijo Document, ki ponuja splošne metode za ravnanje z dokumenti LibreOffice, vključno z dokumenti programa Base. Zatorej storitev Base razširja storitev Document in ponuja dodatne metode, ki so specifične za dokumente programa Base, saj uporabnikom omogoča:

note

Ta storitev je na voljo od LibreOffice 7.2 naprej.


tip

Preberite si opis storitve Document service, da izveste več o metodah in lastnostih, ki jih lahko uporabite za upravljanje dokumentov LibreOffice.


Priklic storitve

V Basicu

Storitev Base lahko prikličete na različne načine. Spodnji odlomek kode uporablja metodo CreateBaseDocument iz storitve UI, da ustvari novo datoteko Base.

Upoštevajte, da je v vseh primerih predmet oDoc instanca storitve Base.


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateBaseDocument("C:\Documents\MyFile.odb")
 

Instanco storitve Base lahko tvorite z odpiranjem obstoječe datoteke programa Base, kot je prikazano spodaj:


  Set oDoc = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\MyFile.odb")
 

Če je dokument programa Base že odprt, lahko instanco storitve Base tvorite neposredno:


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "MyFile.odb")
 
V Pythonu

Zgornje primere lahko prevedemo v Python na sledeč način:


  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Documents\MyFile.odb")
 

  doc = ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\MyFile.odb")
 

  doc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "MyFile.odb")
 
note

Uporaba predpone "SFDocuments." v prejšnjem primeru je neobvezna.


Seznam metod v storitvi Base

FormDocuments
Forms

GetDatabase
IsLoaded

OpenFormDocument


FormDocuments

Vrne polje s polnimi imeni (pot/ime) vseh dokumentov obrazcev v dokumentu programa Base kot ničelno polje nizov.

Skladnja:

svc.FormDocuments(): str[0..*]

Primer:

Spodnji odlomek kode natisne imena vseh dokumentov obrazca v trenutnem dokumentu programa Base.

V Basicu

  Dim oDoc as Object, myForms as Object, formName as String
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", ThisDataBaseDocument)
  Set myForms = oDoc.FormDocuments()
  For Each formName In myForms
    MsgBox formName
  Next formName
 
V Pythonu

  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Document", bas.ThisDataBaseDocument)
  myForms = oDoc.FormDocuments()
  for formName in myForms:
    bas.MsgBox(formName)
 
tip

Če želite izvedeti več o dokumentih obrazca, glejte stran pomoči storitve Form.


Forms

Glede na podane parametre ta metoda vrne:

Skladnja:

svc.Forms(formdocument: str): str[0..*]

svc.Forms(formdocument: str, form: str = ''): svc

svc.Forms(formdocument: str, form: int): svc

Parametri:

formdocument: ime veljavnega dokumenta obrazca, razlikuje med velikimi in malimi črkami.

form: ime ali številka indeksa obrazca, shranjenega v dokumentu obrazca. Če ta argument ni podan, metoda vrne seznam z imeni vseh obrazcev, ki so na voljo v dokumentu obrazca.

note

Čeprav lahko uporabite številke indeksa za sklic na obrazce, je to priporočljivo le, ko je v dokumentu obrazca zgolj en obrazec. Če sta dva ali več obrazcev, priporočamo uporabo imena obrazca.


Primer:

Prva vrstica zgornjega primera vrne seznam vseh obrazcev v dokumentu obrazca »myFormDocument«. Druga vrstica vrne instanco storitve Form, ki predstavlja obrazec »mojObrazec«.

V Basicu

  Dim formsList as Object : formsList = oDoc.Forms("myFormDocument")
  Dim oForm as Object : oForm = oDoc.Forms("myFormDocument", "myForm")
 
V Pythonu

  formsList = doc.Forms("myFormDocument")
  form = doc.Forms("myFormDocument", "myForm")
 

GetDatabase

Vrne instanco storitve Database, ki ponuja dostop do izvajanja ukazov SQL z zbirko podatkov, ki je določena in/ali shranjena v trenutnem dokumentu programa Base.

Skladnja:

svc.GetDatabase(user: str = '', password: str = ''): svc

Parametri:

user, password: neobvezna parametra prijave kot niza (uporabniško ime in geslo). Privzeta vrednost obeh parametrov je prazen niz »«.

Primer:

V Basicu

  Dim myDoc As Object, myDatabase As Object, ui As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set myDoc = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\myDb.odb")
  ' Uporabnik in geslo sta navedena spodaj, če jih potrebujete
  Set myDatabase = myDoc.GetDatabase()
  '  ... Izvedite poizvedbe, ukaze SQL ...
  myDatabase.CloseDatabase()
  myDoc.CloseDocument()
 
V Pythonu

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\myDb.odb")
  myDatabase = myDoc.GetDatabase()
  '  ... Izvedite poizvedbe, ukaze SQL ...
  myDatabase.CloseDatabase()
  myDoc.CloseDocument()
 

IsLoaded

Vrne True, če je dani FormDocument trenutno odprt.

Skladnja:

svc.IsLoaded(formdocument: str): bool

Parametri:

formdocument: ime formdocument, ki ga želite preveriti, razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Primer:

V Basicu

  If Not oDoc.IsLoaded("myFormDocument") Then
    oDoc.OpenFormDocument("myFormDocument")
  End If
 
V Pythonu

  if not doc.IsLoaded("myFormDocument"):
    doc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

OpenFormDocument

Odpre navedeni FormDocument v navadnem ali oblikovalnem načinu.

Če dokument obrazca že odprt, se aktivira brez spremembe svojega načina. Metoda vrne True, če je odpiranje dokumenta obrazca uspelo.

Skladnja:

svc.OpenFormDocument(formdocument: str, designmode: bool = False): bool

Parametri:

formDocument: ime formDocument, ki ga želite odpreti, razlikuje med velikimi in malimi črkami.

designmode: če ima ta argument vrednost True, bo FormDocument odprt v oblikovalnem načinu.

Primer:

V Basicu

Večina dokumentov obrazcev je shranjenih v korenski mapi dokumenta programa Base in odprete jih lahko enostavno z njihovim imenom, kot v spodnjem primeru:


  oDoc.OpenFormDocument("mojDokumentObrazca")
 

Če so dokumenti obrazca organizirani v mapah, je potrebno vključiti ime mape, da določite dokument obrazca, ki ga želite odpreti, kot je to nakazano v naslednjem primeru:


  oDoc.OpenFormDocument("mojaMapa/mojDokumentObrazca")
 
V Pythonu

  doc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

  doc.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 
warning

Vsi podprogrami ali identifikatorji ScriptForge Basic s predpono podčrtaja (»_«) so rezervirani za interno uporabo. Uporabi v makrih Basic niso namenjeni.


Podprite nas!