Knjižnica ScriptBindingLibrary

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite Orodja – Makri – Organiziraj pog. okna in nato izberite Pogovorna okna LibreOffice.


Opis

Knjižnica ScriptBindingLibrary vsebuje le pogovorna okna; uporabljajo jo primeri skriptov LibreOffice, Highlight. Njena pogovorna okna uporabljajo primeri skriptov v jezikih Beanshell, Java in JavaScript.

Ko zaženete enega od primerov skriptov Highlight, se knjižnica ScriptBindingLibrary naloži v pomnilnik.

note

Te knjižnice LibreOffice Basic ne uporablja.


Izbirnik makrov Basic

Skripti Beanshell, Java in JavaScript

Podprite nas!