Knjižnica ImportWizard

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite Orodja – Makri – LibreOffice Basic – Uredi in nato izberite vsebnik Makri programa.

Odprite Orodja – Makri – Organiziraj pog. okna in nato izberite Pogovorna okna LibreOffice.


Ikona opozorila

Ta stran potrebuje nadaljnje dopolnitve za večjo natančnost in izčrpnost. Pomagajte projektu LibreOffice pri pisanju manjkajočih vsebin. Obiščite našo spletno stran, posvečeno pisanju vsebine pomoči (v angl.).


Opis

Knjižnico ImportWizard uporablja čarovnik Pretvornik dokumentov.

Do njega dostopate na naslednji način:

Če izberete čarovnika Pretvornik dokumentov, se v pomnilnik naložijo naslednje knjižnice:

note

Spori glede imen podprogramov ali ukazov Basica lahko nastopijo, če je v pomnilnik naloženih več knjižnic Basic.


Knjižnica Basic Tools

Stran Pretvornik Dokumentov opisuje, kaj počne knjižnica ImportWizard.

Podprite nas!