Knjižnica Gimmicks

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite Orodja – Makri – LibreOffice Basic – Uredi in nato izberite vsebnik Makri programa.


Ikona opozorila

Ta stran potrebuje nadaljnje dopolnitve za večjo natančnost in izčrpnost. Pomagajte projektu LibreOffice pri pisanju manjkajočih vsebin. Obiščite našo spletno stran, posvečeno pisanju vsebine pomoči (v angl.).


Ikona opombe

Ta knjižnica mora biti naložena pred izvajanjem. Pred prvim makrom v svojem modulu izvedite naslednji ukaz:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Gimmicks")


Opis

Knjižnico Gimmicks uporablja čarovnik Samodejno besedilo.

Do njega dostopate na naslednje načine:

Če izberete Orodja – Samodejno besedilo, se v pomnilnik naložijo naslednje knjižnice:

note

Spori glede imen podprogramov ali ukazov Basica lahko nastopijo, če je v pomnilnik naloženih več knjižnic Basic.


Knjižnica Basic Tools

Uporaba samobesedila razloži, kaj počne knjižnica Gimmicks.

Podprite nas!