Katalog predmetov

Odpre pogovorno okno Predmeti, kjer si lahko ogledate predmete Basica.

Dvokliknite ime funkcije ali procedure, tako da se naloži modul, ki jo vsebuje, in da se postavi kazalka. Dvokliknite ime modula ali pogovornega okna, da naložite in prikažete izbrani modul ali pogovorno okno.

Ikona

Katalog predmetov

Področje okna

Prikaže hierarhičen pogled trenutnih knjižnic makrov, modulov in pogovornih oken LibreOffice. Za prikaz vsebine elementa v oknu dvakrat kliknite njegovo ime.

Podprite nas!