Prekinitvena točka

V programsko vrstico vstavi prekinitveno točko.

Točka bo vstavljena na trenutni položaj kazalke. Prekinitveno točko lahko uporabite za prekinitev izvajanja programa pred napako, nato pa s funkcijo En korak (po vrsticah) izvajate makro, dokler ne pride do napake. Z ikono Dodaj sledenje lahko še preverite vsebino ključnih spremenljivk.

Ikona

Prekinitvena točka

Podprite nas!