Dogodki

Definirajte, kako so za izbrano pogovorno okno ali kontrolnik prirejeni dogodki. Kateri dogodki so na razpolago, je odvisno od vrste izbranega kontrolnika.

Ob pridobljeni pozornosti

Ta dogodek se pripeti, ko kontrolnik prejme pozornost.

Ob izgubljeni pozornosti

Ta dogodek se pripeti, ko kontrolnik zgubi pozornost.

Tipka pritisnjena

Ta dogodek se pripeti, ko uporabnik pritisne na eno od tipk, pri tem pa je pozornost na kontrolniku.

Tipka sproščena

Ta dogodek se pripeti, ko uporabnik sprosti tipko, pri tem pa je pozornost na kontrolniku.

Spremenjeno

Ta dogodek se pripeti, ko kontrolnik zgubi pozornost, njegove vrednosti pa so se od trenutka, ko je pozornost izgubil, spremenile.

Besedilo spremenjeno

Ta dogodek se pripeti, ko vnašate ali spreminjate besedilo vpolju za vnos.

Stanje elementa spremenjeno

Ta dogodek se pripeti, kadar se status kontrolnega polja spremeni, npr. iz potrjenega v nepotrjeno.

Kazalec miške znotraj

Ta dogodek se pripeti, ko miška pride v kontrolnik.

Premik miške ob pritisnjeni tipki

Ta dogodek se pripeti, kadar uporabnik pomika miško in pri tem pritiska na tipko.

Miška premaknjena

Ta dogodek se pripeti, ko se miška v kontrolniku premakne.

Gumb miške pritisnjen

Ta dogodek se pripeti, kadar se pritisne na gumb miške, kazalec miške pa je na kontrolniku.

Gumb miške sproščen

Ta dogodek se pripeti, kadar se gumb miške sprosti, kazalec miške pa je na kontrolniku.

Kazalec miške zunaj

Ta dogodek se pripeti, ko miška zapusti kontrolnik.

Med prilagajanjem

Ta dogodek se pripeti, kadar se vleče drsni trak.

Podprite nas!