Lastnosti kontrolnikov in pogovornih oken

Navaja lastnosti izbranega pogovornega okna ali kontrolnikaČe želite uporabiti ta ukaz, se morate nahajati v oblikovalnem načinu.

Vnos podatkov v pogovorno okno lastnosti

Naslednje kombinacije tipk se nanašajo na vnos podatkov v večvrstična polja ali kombinirana polja v pogovornem oknu za Lastnosti:

Tipke

Učinki

Izmenjalka+smerna tipka navzdol

Odpre kombinirano polje

Izmenjalka+smerna tipka navzgor

Zapre kombinirano polje

Dvigalka+vnašalka

Vstavi prelom vrstice v polja z več vrsticami.

(smerna tipka navzgor)

Pomik na prejšnjo vrstico.

(smerna tipka navzdol)

Pomik na naslednjo vrstico.

Vnašalka

Shrani spremembe v polju in kazalko prestavi na naslednje polje.


Splošno

Definira lastnosti izbranega pogovornega okna ali kontrolnika. Katere lastnosti so na razpolago, je odvisno od vrste izbranega kontrolnika. Naslednje lastnosti zatorej niso zna razpolago za vsako vrsto kontrolnika.

Dogodki

Definirajte, kako so za izbrano pogovorno okno ali kontrolnik prirejeni dogodki. Kateri dogodki so na razpolago, je odvisno od vrste izbranega kontrolnika.

Podprite nas!