LibreOffice Basic IDE

Odpre BASIC IDE, kjer lahko pišete in urejate makre.

Ta odsek opisuje strukturo integriranega razvojnega okolja (v nadaljnjem besedilu IDE) Basica.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Orodja – Makri – Uredi makro.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Orodja – Basic.

V meniju Orodja zavihka Orodja izberite Uredi makro.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Uredi makro

Uredi makro


Orodna vrstica Makro

Orodna vrstica Makrovsebuje ukaze, s katerimi ustvarjate, urejate in izvajate makre.

Okno za sledenje

Okno za sledenje omogoča, da med izvajanjem programa zasledujete vrednosti spremenljivk. Vpišite spremenljivko v polje za besedilo v oknu za sledenje. Kliknite Omogoči sledenje, da spremenljivko vnesete v seznamsko polje in da začne program prikazovati njene vrednosti.

Okno za sklad klicev

Sklad klicev omogoča nadzor zaporedja procedur in funkcij med izvajanjem programa. Procedure in funkcije so prikazane od spodaj navzgor, z najnovejšo proceduro ali funkcijo na vrhu seznama.

Uredi prekinitvene točke

Navaja možnosti za prekinitvene točke.

Tipke za bližnjice v Basic IDE

Ukazi v kontekstnem meniju zavihkov v modulih

Vstavi

Modul

Vstavi nov modul v trenutno knjižnico.

Pogovorno okno

Vstavi novo pogovorno okno v trenutno knjižnico.

Izbriši

Izbriše izbrani modul.

Preimenuj

Preimenuje trenutni modul na licu mesta.

Skrij

Skrije trenutni modul.

Moduli

Odpre pogovorno okno Organizator makrov.

Podprite nas!