Z dogodki dokumenta vodeni makri

Ta odsek opisuje, kako lahko dodelite skripte dogodkom v programu, dokumentu ali obrazcu.

Makro je mogoče izvesti samodejno, ko v programski opremi pride do nekega dogodka, če želeni makro dodelite dogodku. Naslednja tabela vsebuje pregled dogodkov dokumenta in na kateri točki se dodeljeni makro izvede.

Dogodek

Dodeljeni makro se izvede ...

Podprogram

Zaženi program

... potem ko se je aplikacija LibreOffice začela.

OnStartApp

Zapri program

... preden se aplikacija LibreOffice zaključi.

OnCloseApp

Dokument ustvarjen

... ko program ustvari nov dokument z ukazom Datoteka – Nov ali z ikono Nov. Upoštevajte, da se ta dogodek proži tudi z zagonom Basic IDE.

OnCreate

Nov dokument

... potem, ko je program ustvaril nov dokument z Datoteka – Nov ali z ikono Nov.

OnNew

Nalaganje dokumenta končano

... preden program dokument odpre z Datoteka – Odpri ali z ikono Odpri.

OnLoadFinished

Odpri dokument

... potem, ko je program dokument odprl z Datoteka – Odpri ali z ikono Odpri.

OnLoad

Dokument bo zaprt

... preden se dokument zapre.

OnPrepareUnload

Dokument je zaprt

... potem, ko se je dokument zaprl. Pomnite, da do dogodka »Shrani dokument« lahko tudi pride, če se dokument shrani, preden se ga zapre.

OnUnload

– brez uporabniškega vmesnika –

OnLayoutFinished

Pogled ustvarjen

Dokument je prikazan. Upoštevajte, da se ta dogodek zgodi tudi, ko je dokument podvojen.

OnViewCreated

Pogled bo zaprt

Postavitev dokumenta se odstranjuje.

OnPrepareViewClosing

Pogled zaprt

Postavitev dokumenta je počiščena pred zaprtjem dokumenta.

OnViewClosed

Aktiviraj dokument

... potem, ko se je dokument prestavil v ospredje.

OnFocus

Deaktiviraj dokument

... potem, ko se je v ospredje prestavil kak drug dokument.

OnUnfocus

Shrani dokument

... preden program dokument shrani z Datoteka – Shrani ali z ikono Shrani, če ime za dokument še ni določeno.

OnSaveAs

Dokument je bil shranjen

... potem ko je program dokument shranil z Datoteka – Shrani, ali z ikono Shrani, če je ime za dokument že bilo navedeno.

OnSaveDone

Shranjevanje dokumenta ni uspelo

Dokumenta ni bilo mogoče shraniti.

OnSaveFailed

Shrani dokument kot

... preden program dokument shrani pod navedenim imenom (z Datoteka – Shrani kot ali z Datoteka – Shrani ali z ikono Shrani, če ime za dokument še ni določeno).

OnSaveAs

Dokument je bil shranjen kot

... potem ko program dokument shrani pod navedenim imenom (z Datoteka – Shrani kot ali z Datoteka – Shrani ali z ikono Shrani, če ime za dokument še ni določeno).

OnSaveAsDone

Shranjevanje »Shrani kot« ni uspelo

Dokumenta ni bilo mogoče shraniti.

OnSaveAsFailed

– brez uporabniškega vmesnika –

Ko se spremeni mesto dokumenta na disku, npr. po shranjevanju z ukazom Datoteka – Shrani kot.

OnStorageChanged

Hranjenje ali izvažanje kopije dokumenta

... pred shranjevanjem dokumenta z ukazom Datoteka – Shrani kopijo, Datoteka – Izvozi oz. Datoteka – Izvozi v PDF ali z ikono Shrani.

OnCopyTo

Ustvarjena je bila kopija dokumenta

... po shranitvi dokumenta z ukazom Datoteka – Shrani kopijo, Datoteka – Izvozi oz. Datoteka – Izvozi v PDF ali z ikono Shrani.

OnCopyToDone

Ustvarjanje kopije dokumenta ni uspelo

Dokumenta ni mogoče kopirati ali izvoziti.

OnCopyToFailed

Natisni dokument

...potem ko se je pogovorno okno Natisni zaprlo, vendar preden se začnem z dejanskim procesom tiskanja. Ta dogodek se sproži za vsako natisnjeno kopijo.

OnPrint

– brez uporabniškega vmesnika –

... po spremembi varnostnih nastavitev dokumenta.

OnModeChanged

Stanje »Spremenjeno« je bilo spremenjeno

Stanje dokumenta je bilo spremenjeno.

OnModifyChanged

Naslov dokumenta spremenjen

Ob spremembi naslova dokumenta.

OnTitleChanged

Podkomponenta naložena

... po odprtju obrazca zbirke podatkov.

OnSubComponentOpened

Podkomponenta zaprta

... po zaprtju obrazca zbirke podatkov.

OnSubComponentClosed

Tiskanje tipskega pisma pričeto

... pred tiskanjem tipskih pisem z uporabo ukaza Datoteka – Natisni ali Orodja – Čarovnik za spajanje dokumentov.

OnMailMerge

Tiskanje tipskega pisma končano

... po tiskanju tipskih pisem z uporabo ukaza Datoteka – Natisni ali Orodja – Čarovnik za spajanje dokumentov.

OnMailMergeFinished

Tiskanje polj obrazcev pričeto

... pred tiskanjem polj obrazcev.

OnFieldMerge

Tiskanje polj obrazcev končano

... po tiskanju polj obrazcev.

OnFieldMergeFinished

Spreminjanje števila strani

... kadar se število strani spremeni.

OnPageCountChanged


note

Večina dogodkov je povezanih z dokumenti, razen OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate in OnLoadFinished. Ti nastopijo na ravni programa. Dogodka OnSubComponentOpened in OnSubComponentClosed prožijo obrazci zbirke podatkov.


tip

Dokumenti programa Writer prožijo posebne dogodke: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished in OnPageCountChanged.


Dodelitev makra dogodku

 1. Izberite Orodja – Prilagodi in kliknite zavihek Dogodki.

 2. V seznamskem polju Shrani v izberite, ali naj bo dodelitev veljavna globalno ali le v trenutnem dokumentu.

 3. Izberite dogodek iz seznama Dogodki.

 4. Kliknite Makro in izberite makro, ki naj bo dodeljen izbranemu dogodku.

 5. Kliknite V redu, da dodelite makro.

 6. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno.

Odstranjevanje dodelitve makra dogodku

 1. Izberite Orodja – Prilagodi in kliknite zavihek Dogodki.

 2. Izberite, ali želite odstraniti globalno dodelitev ali dodelitev, ki je veljavna samo v trenutnem dokumentu, tako da izberete možnost v seznamskem polju Shrani v.

 3. V seznamu Dogodki izberite dogodek, za katerega hočete dodelitev odstraniti.

 4. Kliknite Odstrani.

 5. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno.

Poleg dodeljevanja makrov dogodkom lahko tudi spremljate dogodke, ki se prožijo v dokumentih LibreOffice.

Podprite nas!