Organiziranje knjižnic in modulov

Vsebniki knjižnic v Basicu

Knjižnice LibreOffice Basic lahko shranite v tri vsebnike:

Za dostop do makrov, shranjenih v knjižnicah Makri programa ali Moji makri, iz drugega vsebnika, vključno z vsebnikom dokumenta, uporabite določilnik GlobalScope.

Organiziranje knjižnic

Ustvarjanje nove knjižnice

 1. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj makre – Basic in kliknite gumb Organizator ali pa kliknite ikono Izberi modul v Basic IDE, da odprete pogovorno okno Organizator makrov.

 2. Kliknite zavihek Knjižnice.

 3. Na seznamu Mesto izberite mesto, kamor bi želeli knjižnico vključiti. Če izberete Makri in pogovorna okna programa, bo knjižnica del programa LibreOffice in tako na razpolago vsem dokumentom. Če izberete dokument, se bo knjižnica pripeta dokumentu in bo na razpolago samo v njem.

 4. Kliknite Nov... in vnesite ime za novo knjižnico.

Uvoz knjižnice

 1. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj makre – Basic in kliknite gumb Organizator ali pa kliknite ikono Izberi modul v Basic IDE, da odprete pogovorno okno Organizator makrov.

 2. Kliknite zavihek Knjižnice.

 3. Na seznamu Mesto izberite mesto, kamor bi želeli knjižnico uvoziti. Če izberete Makri in pogovorna okna programa, bo knjižnica del programa LibreOffice in tako na razpolago vsem dokumentom. Če izberete dokument, se bo knjižnica priključila dokumentu in bo na razpolago samo v njem.

 4. Kliknite Uvozi ... in izberite zunanjo knjižnico, ki jo želite uvoziti.

 5. V pogovornem oknu Uvozi knjižnice izberite vse knjižnice, ki jih želite dodati. Pogovorno okno kaže vse knjižnice, ki se nahajajo v izbrani datoteki.

 6. Če želite vstaviti knjižnico samo kot sklic, potrdite polje Vstavi kot sklic (samo za branje). Knjižnice, ki so samo za branje, imajo polno funkcionalnost, vendar jih v Basic IDE ni mogoče urejati.

 7. Označite polje Zamenjaj obstoječe knjižnice, če želite, da se obstoječe knjižnice z istim imenom prepišejo z novo vsebino.

 8. Kliknite V redu, da uvozite knjižnico.

Izvoz knjižnice

 1. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj makre – Basic in kliknite gumb Organizator ali pa kliknite ikono Izberi modul v Basic IDE, da odprete pogovorno okno Organizator makrov.

 2. Kliknite zavihek Knjižnice.

 3. V seznamu Mesto določite, kam se shrani vaša knjižnica. Izberite knjižnico, ki jo želite izvoziti. Upoštevajte, da ne morete izvoziti knjižnice Standard.

 4. Kliknite Izvozi ...

 5. Izberite, ali želite izvoziti knjižnico kot razširitev ali kot knjižnico BASIC.

 6. Kliknite V redu.

 7. Izberite, kam želite izvoziti svojo knjižnico.

 8. Kliknite Shrani, da knjižnico izvozite.

Brisanje knjižnice

 1. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj makre – Basic in kliknite gumb Organizator ali pa kliknite ikono Izberi modul v Basic IDE, da odprete pogovorno okno Organizator makrov.

 2. Kliknite zavihek Knjižnice.

 3. Izberite knjižnico, ki jo želite izbrisati.

 4. Kliknite Izbriši.

Organiziranje modulov in pogovornih oken

Ustvarjanje novega modula ali pogovornega okna

 1. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj makre – Basic in kliknite gumb Organizator ali pa kliknite ikono Izberi modul v Basic IDE, da odprete pogovorno okno Organizator makrov.

 2. Kliknite zavihek Moduli ali Pogovorna okna.

 3. Izberite knjižnico, v katero naj se modul doda in kliknite Nov....

 4. Vnesite ime za modul ali pogovorno okno in kliknite V redu.

Preimenovanje modula ali pogovornega okna

 1. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj makre – Basic in kliknite gumb Organizator ali pa kliknite ikono Izberi modul v Basic IDE, da odprete pogovorno okno Organizator makrov.

 2. Kliknite dvakrat, s presledkom med klikoma, na modul, ki ga želite preimenovati. Vnesite novo ime.

  V Basic IDE z desno tipko miške kliknite ime modula ali pogovornega okna v zavihkih na dnu zaslona, izberite Preimenuj in vtipkajte novo ime.

 3. Z vnašalko potrdite svoje spremembe.

Brisanje modula ali pogovornega okna

 1. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj makre – Basic in kliknite gumb Organizator ali pa kliknite ikono Izberi modul v Basic IDE, da odprete pogovorno okno Organizator makrov.

 2. Kliknite zavihek Moduli ali Pogovorna okna.

 3. Izberite modul ali pogovorno okno, ki ga želite izbrisati s seznama. Dvokliknite vnos, če je potrebno, da odprete podrejene vnose.

 4. Kliknite Izbriši.

warning

Ko izbrišete modul, izbrišete za vedno vse procedure in funkcije v tem modulu.


Organiziranje projektov med dokumenti ali predlogami

Premikanje in kopiranje modulov med dokumenti, predlogami in aplikacijo.

 1. Odprite vse dokumente ali predloge, med katerimi želite premeščati ali kopirati module in pogovorna okna.

 2. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj makre – Basic in kliknite gumb Organizator ali pa kliknite ikono Izberi modul v Basic IDE, da odprete pogovorno okno Organizator makrov.

 3. Če hočete modul ali pogovorno okno prestaviti v drug dokument, kliknite želeni predmet v seznamu in ga odvlecite na želeno mesto. Vodoravna črta med vleko kaže na ciljni položaj trenutnega predmeta. Med vleko držite pritisnjeno , če hočete predmet kopirati, ne pa premestiti.

Podprite nas!