Urejevalnik Basic

Urejevalnik Basic nudi običajne možnosti za urejanje, ki jih poznate že iz običajnih urejevalnikov besedil. Podpira funkcije menija Uredi (Izreži, Kopiraj, Prilepi), možnost izbiranja besedila z dvigalko, kot tudi funkcije za krmiljenje kazalke (npr. premikanje od besede do besede s in eno od smernih tipk).

Dolge vrstice lahko razdelite v več vrstic z vstavljanjem presledka in podčrtaja _ kot zadnjih dveh znakov v vrstici. To poveže vrstico z naslednjo v eno logično vrstico. (Če je v istem modulu Basic uporabljena »Možnost združevanja« – »Option Compatible«, je možnost nadaljevanja vrstic mogoča tudi za komentarje.)

Če pritisnete ikono Zaženi BASIC v orodni vrstici Makro, se izvajanje programa začne v prvi vrstici urejevalnika Basic. Program izvede prvo proceduro ali funkcijo in se ustavi. »Sub Main« nima prednosti pri izvajanju programa.

tip

Vstavite svojo kodo Basic med vrstici Sub Main in End Sub, ki ju vidite, ko prvič odprete IDE. Lahko pa tudi izbrišete vse vrstice in vstavite svojo kodo Basic.


Krmarjenje po projektu

Seznam knjižnic

Ko izberite knjižnico iz seznama Knjižnice na levi strani orodne vrstice, se knjižnica naloži v urejevalnik. V oknu se prikaže prvi modul v izbrani knjižnici.

Katalog predmetov

Za katalog predmetov kliknite ikono Katalog predmetov Ikona v orodni vrstici Makro.

Pogovorno okno prikazuje hierarhični pregled vseh obstoječih predmetov. Dvoklik na vnos v seznamu odpre njemu podrejene predmete.

Če želite prikazati določen modul v urejevalniku ali postaviti kazalko v izbrano proceduro ali funkcijo, dvokliknite ustrezen vnos.

Shranjevanje in nalaganje izvorne kode Basic

Kodo Basic lahko shranite kot besedilo, tako da jo lahko uporabite v drugih programskih sistemih.

warning

Basic pogovornih oken ni mogoče shraniti v obliki besedila.


Shranjevanje izvorne kode kot datoteke z besedilom

  1. V katalogu predmetov izberite modul, ki ga želite izvoziti kot besedilo.

  2. Kliknite ikono Shrani izvor kot v orodni vrstici Makro.

  3. Izberite ime za datoteko in kliknite V redu, da jo shranite.

Nalaganje izvorne kode iz datoteke

  1. V katalogu predmetov izberite modul, kamor želite izvorno kodo uvoziti.

  2. Postavite kazalec na mesto, kjer želite izvorno kodo vstaviti.

  3. Kliknite ikono Vstavi izvorno besedilo v orodni vrstici za makre.

  4. Izberite datoteko z besedilom izvorne kode in kliknite V redu.

Podprite nas!