Pregled IDE

orodna vrstica Makro v IDE ima na razpolago ikone, s pomočjo katerih lahko urejate in preizkušate programe.

V oknu Urejevalnika, neposredno pod orodno vrstico, lahko urejujete programsko kodo v Basicu. V stolpcu na levi lahko nastavljate prekinitvene točke v programski kodi.

Opazovalno okno se nahaja levo pod urejevalnikom in med izvajanjem, če se program izvaja korakoma, kaže vsebino opazovanih spremenljivk in polj.

Okno za klicni sklad na desni vsebuje informacijo o zaporedju klicev procedur in funkcij med izvajanjem programa.

Podprite nas!