Knjižnice, moduli in pogovorna okna

Sledi opis osnov v zvezi z uporabo knjižnic, modulov in pogovornih oken v LibreOffice Basicu.

LibreOffice Basic ima na razpolago orodja, ki vam pomagajo strukturirati projekte. Podpira različne »enote«, ki vam omogočajo, da posamezne programske enote (SUB in FUNCTION) združujete v skupine znotraj projekta Basic.

Knjižnice

Knjižnice so orodje, s katerim organiziramo module, in jih je mogoče priključiti dokumentu ali predlogi. Ko shranite dokument ali predlogo, se samodejno shranijo tudi vsi moduli, ki jih knjižnica vsebuje.

Knjižnica lahko vsebuje do 16.000 modulov.

Moduli

Modul vsebuje procedure in funkcije (SUB, FUNCTION), skupaj z deklaracijami spremenljivk. Dolžina programa, ki ga lahko v modulu shranite, je omejena na 64 kB. Če potrebujete več prostora, lahko projekt v LibreOffice Basic razdelite na več modulov, ki jih potem shranite kot eno samo knjižnico.

Moduli pogovornih oken

Moduli za pogovorna okna vsebujejo definicije za pogovorna okna, vključno z njihovimi lastnostmi, lastnostmi njihovih elementov in z dogodki, ki nanje vezani. Glede na to, da modul za pogovorna okna lahko vsebuje samo eno samo pogovorno okno, se jih pogostoma omenja kot »pogovorna okna«.

Podprite nas!