Skladnja

Ta odsek opisuje osnovno skladnjo elementov LibreOffice Basica. Za podrobnejši opis se obrnite na Vodnika za LibreOffice Basic, ki je na voljo ločeno.

Uporaba spremenljivk

Sledi opis osnov uporabe spremenljivk v LibreOffice Basicu.

Uporaba kataloga predmetov

Katalog predmetov ponuja pregled vseh modulov in pogovornih oken, ki ste jih ustvarili v LibreOffice.

Uporaba procedur, funkcij in lastnosti

Sledi opis osnov pri uporabi procedur, funkcij in lastnosti v programskem jeziku LibreOffice Basic.

Knjižnice, moduli in pogovorna okna

Sledi opis osnov v zvezi z uporabo knjižnic, modulov in pogovornih oken v LibreOffice Basicu.

Podprite nas!