Osnove

Ta odsek ponuja osnove za delo z LibreOffice Basicom.

Koda LibreOffice Basic temelji na procedurah in funkcijah, ki so navedene med odseki sub...end sub in function...end function. Procedura ali funkcija lahko kliče druge procedure ali funkcije. Če kodo za procedure in funkcije sestavite na dovolj splošen način, jo boste lahko ponovno uporabili v drugih programih. Glejte tudi Procedure in funkcije.

Ikona opombe

Pri poimenovanju javnih spremenljivk, procedur in funkcij veljajo določene omejitve. Ne smete uporabljati imen, ki so enaka imenom modulov v isti knjižnici.


Kaj je procedura (Sub)?

Sub je okrajšava za subrutino ali proceduro, katere naloga so določena opravila znotraj programa. Sub uporabljamo zato, da se naloga programa razdeli na posamezne postopke. S tem, da program razdelimo na postopke in podrejene postopke, izboljšamo njegovo preglednost in zmanjšamo nevarnost napak. Procedura v obliki sub ima lahko parametre, klicoči proceduri ali funkciji pa ne vrne vrednosti; primer:

NarediNekajZVrednostmi(MojaPrvaVrednost,MojaDrugaVrednost)

Kaj je funkcija (Function)?

Funkcija je v osnovi procedura, ki vrne vrednost. Funkcijo lahko uporabite na desni strani deklaracije spremenljivke ali na drugih mestih, kjer se ponavadi uporabljajo vrednosti; primer:

MojaDrugaVrednost = mojaFunkcija(MojaPrvaVrednost)

Globalne in lokalne spremenljivke

Globalne spremenljivke veljajo za vse procedure in funkcije znotraj modula. Deklariramo jih na začetku modula pred začetkom prve procedure ali funkcije.

Spremenljivke, ki jih deklarirate znotraj procedure ali funkcije, so veljavne samo znotraj te funkcije ali procedure. Te spremenljivke imajo prednost pred enako imenovanimi globalnimi spremenljivkami z enakim imenom ali pred lokalnimi spremenljivkami enakega imena, ki izvirajo iz višje ležeče procedure ali funkcije.

Strukturiranje

Ko ste svoj program razdelili na procedure in funkcije, lahko te procedure in funkcije shranite kot datoteke in jih ponovno uporabite v drugih projektih. LibreOffice Basic podpira module in knjižnice. Procedure in funkcije so vedno vsebovane v modulih. Več modulov lahko kombinirate v knjižnico. Več modulov lahko kombinirate v knjižnico.

Procedure, funkcije, module in knjižnice lahko kopirate ali premikate iz ene datoteke v drugo z uporabo pogovornega okna Makro.

Podprite nas!