Programiranje v LibreOffice Basicu

Tukaj najdete splošne informacije o delu z makri in z LibreOffice Basicom.

Osnove

Ta odsek ponuja osnove za delo z LibreOffice Basicom.

Skladnja

Ta odsek opisuje osnovno skladnjo elementov LibreOffice Basica. Za podrobnejši opis se obrnite na Vodnika za LibreOffice Basic, ki je na voljo ločeno.

Integrirano razvojno okolje (IDE)

Ta odsek opisuje integrirano razvojno okolje za LibreOffice Basic.

Z dogodki dokumenta vodeni makri

Ta odsek opisuje, kako lahko dodelite skripte dogodkom v programu, dokumentu ali obrazcu.

Podprite nas!