Dodaj knjižnice

Poiščite tisto knjižnico LibreOffice Basic, ki jo želite dodati na trenutni seznam, nato kliknite Odpri.

Ime datoteke:

Vnesite ime ali pot do knjižnice, ki jo želite dodati. Knjižnico lahko tudi izberete iz seznama.

Možnosti

Vstavi kot sklic (samo za branje)

Doda izbrano knjižnico kot datoteko, namenjeno samo branju. Knjižnica se ponovno naloži vsakič, ko zaženete LibreOffice.

Zamenjaj obstoječe knjižnice

Zamenja istoimensko knjižnico s trenutno knjižnico.

Podprite nas!