Slovarček za LibreOffice Basic

Ta slovarček pojasnjuje tehnične izraze, na katere boste morebiti naleteli pri delu z LibreOffice Basic.

Barve

LibreOffice Basic barve obravnava kot celoštevilčne vrednosti. Vrnjena vrednost poizvedbe o barvi je tudi celoštevilčna vrednost. Pri ugotavljanju lastnosti se barve lahko določi z uporabo kode RGB, ki se pretvori v celoštevilčno vrednost z uporabo funkcije RGB.

Decimalna pika

Basic uporablja pri pretvarjanju številk LibreOffice za določitev vrste decimalne pike in ločila tisočic področne nastavitve sistema.

Vedenje učinkuje tako na neposredno pretvorbo ( 1 + "2,3" = 3,3 ) kot tudi na funkcijo IsNumeric.

Merske enote

V LibreOffice Basic lahko parametre metode ali pa lastnosti, za katere so pričakovani podatki o enotah, navedete bodisi brez enote kot dolgo celo število ali kot izraz, katerega rezultat je dolgo celo število, bodisi kot niz, ki vsebuje enoto. Če metodi ni podana merska enota, bo uporabljena privzeta merska enota, določena za vrsto aktivnega dokumenta. Če parameter podate v obliki niza znakov z mersko enoto, privzeta vrednost ne bo upoštevana. Privzeto mersko enoto za vrsto dokumenta je mogoče nastaviti v – (Vrsta dokumenta) – Splošno.

Twipi

Twip je od zaslona neodvisna enota, ki se uporablja za določanje enoličnega položaja in velikosti elementov zaslona na vseh prikazovalnih sistemih. Twip je 1/1440 palca ali 1/20 tiskalniške točke. Tako je v enem palcu 1440 twipov ali približno 567 twipov na centimeter.

Zapis URL

URL-ji (Uniform Resource Locators) se uporabljajo za določanje lokacije vira, kot je datoteka v datotečnem sistemu, ponavadi v mrežnem okolju. URL sestavljajo določitelj protokola, določitelj gostitelja in pa določitelj datoteke in poti do nje:

protokol://ime.gostitelja/pot/do/datoteke.html

Najbolj pogosta uporaba URL-jev je pri navajanju spletnih strani. Primeri za protokole so http, ftp ali file. Protokol file uporabljamo, ko se sklicujemo na datoteko v krajevnem datotečnem sistemu.

Zapis URL ne dovoljuje uporabe nekaterih posebnih znakov. Te zamenjajo drugi znaki ali pa so šifrirani. Za ločilo pri poteh uporabljamo poševnico (/). Primer: sklic na datoteko C:\Users\francka\Documents\Moja datoteka.odt v krajevnem datotečnem sistemu v »zapisu Windows« se pretvori v zapis URL file:///C:/Users/francka/Documents/Moja%20datoteka.odt.

Podprite nas!